Добре дошли в нашия магазин за психотерапия и психологическо консултиране Shopaholics.info!

Излекувайте миналото!

Трансформирайте настоящето!

Добре дошли в нашия магазин!
Валута:BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език: BG

Количка

0 артикула
  Валута:BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
  Език: BG
  • Меню

  Условия за ползване

  Това са нашите Общи условия за ползване.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА shopaholics.info


  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gifВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gifНастоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между shopaholics.info от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн shopaholics.info (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от shopaholics.info(наричани за краткост Услуги). 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gifТези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на shopaholics.info Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif"УИНГС 07" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Плана планина“ 6; Ид. номер по Булстат: 175326146; ДДС Номер: BG175326146. 
  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif 

  1. Условия за използване на Сайта на shopaholics.info  
  Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че shopaholics.info не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. shopaholics.info само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя. 
  2. Задължения на потребителя при регистриране 
  Предвид ползването на Сайта на shopaholics.info, Потребителят се съгласява: 
  a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 
  б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 
  В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, shopaholics.info има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 
  С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, shopaholics.info уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. 
  3. Защита на личните данни.  
  Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на shopaholics.info при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. 
  Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от shopaholics.info по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на shopaholics.info
  Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от shopaholics.info за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта shopaholics.info
  shopaholics.info си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 
  4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност 
  Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на shopaholics.info, след като извърши процеса на регистрация. 
  Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. 
  Потребителят се съгласява да уведоми незабавно shopaholics.info за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.  shopaholics.info не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 
  5. Поведение на потребителите 
  Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. 
  Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. shopaholics.info не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание. 
  Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства shopaholics.info няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта. 
  Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на shopaholics.info, за да: 
  а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 
  б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. 
  в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 
  г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на shopaholics.info, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 
  д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 
  е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 
  ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 
  з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 
  и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 
  й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време; 
  к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; 
  л) да нарушава българското или международното законодателство; 
  м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 
  н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. 
  shopaholics.info си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

  shopaholics.info си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.  
  6. Авторски права и ограничения свързани с тях 
  shopaholics.info дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на shopaholics.info или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта.

  Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел без изрично писмено разрешение от shopaholics.info  и ако се цитира изрично източника така: „Източник на информацията - shopaholics.info“.

  Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена без изрично писмено разрешение от shopaholics.info и ако се цитира изрично източника така: “Източник на информацията - shopaholics.info“. 

  Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 
  shopaholics.info си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между shopaholics.info и лицето публикуващо информацията. 
  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права shopaholics.info не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 
  С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото на shopaholics.info  да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани с нея. 
  Всички предлагани от shopaholics.info стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на shopaholics.info и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. 
  7. Препратки от и към shopaholics.info  
  Собствениците на сайтове и страници извън shopaholics.info имат право да създават препратки към всяка една страница на shopaholics.info при следните условия: 
  а) препратката може да сочи към дадената страница но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 
  б) не трябва да отваря страницата от shopaholics.info в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на shopaholics.info
  в) не трябва да посочва явно или неявно, че shopaholics.info препоръчва него и/или продуктите му; 
  г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на shopaholics.info
  Със създаването на препратка към shopaholics.info собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на shopaholics.info;
  Собствениците на сайтове и страници извън shopaholics.info нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към страниците предоставящи това съдържание. 
  Предоставените препратки на Сайта на shopaholics.info към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от shopaholics.info и използването на препратката не поражда задължения за shopaholics.info, съгласно настоящите Общи условия. 
  shopaholics.info не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание.

  shopaholics.info по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях.

  Посещението на такъв сайт и всички рискове свързани с него е изцяло оговорност на потребителя. 
  8. Представяни стоки и услуги на Сайта 
  В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането направата на информиран избор при покупката на продукта.

  shopaholics.info не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

  shopaholics.info не е обвързан по никакъв начин с дадените от потребители мнения и оценки и не носи отговорност за достоверността им. 
  shopaholics.info си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 
  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 
  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 
  в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например книги, музика и филми на Английски език; 
  Всички посочени на сайта цени са крайни в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й се посочват цените за всяка от модификациите. 
  В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка.

  shopaholics.info си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката. 
  shopaholics.info има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

  Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели и shopaholics.info не поема отговорност да ги актуализира.

  Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 
  9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в shopaholics.info  
  След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от shopaholics.info. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 
  По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. 
  При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със shopaholics.info, касаещи конкретната покупка при тези Общи условия, поръчката се смята за направена: 
  а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; 
  б) за потребители пазаруващи повече от един път - при направата на поръчка; 
  shopaholics.info има правото да променя цените едностранно, по всяко време без да има задължение да уведомява предварително Потребителите.

  Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

  При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, shopaholics.info има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен възстановяване на сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива. 

  Съобщението за намаление на цените важи до изчерпване на количеството, но не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден.

   Съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по-дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца, в следните случаи:

  а) пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект;

  б) пълна или частична разпродажба на стоковите наличности в търговския обект при частично преустановяване на търговската дейност на търговеца, при условие че това основание не е било използвано през последните три години;

  в) прехвърляне на предприятието или неговата ликвидация.

  10. Доставка на закупени стоки 
  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове.

  shopaholics.info си запазва правото да удължава посочените срокове до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни, за което информира Потребителя. 
   shopaholics.info си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. 
  11. Плащане на закупени стоки и услуги 
  При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на shopaholics.info или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

  При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на shopaholics.info и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif

  http://bg2.base.msrv.stor.bg/b-images/quad-transp.gif 
  12. Отказ от закупена стока 
  Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката й не е отваряна и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 
  Потребителят има право при констатиране на дефектна стока или липси в момента на получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, да иска от shopaholics.info тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена стойността на стоката.

  След приемането на стоката от Потребителя или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтът на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.

  Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

  При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Потребителят може да иска от shopaholics.info възстановяване на депозираната за стоката от сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно от ЗЗП, в срок до 14 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 
  13. Гаранционно обслужване 
  С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване shopaholics.info издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. 
  Гаранцията губи валидност: 
  а) при изгубена гаранционна карта; 
  б) при опит за ремонт от неоторизиран от shopaholics.info сервиз; 
  в) при повреди причинени от неправилна експлоатация; 
  г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 
  д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 
  Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

  Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 
  Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви.
  14. Други 
   shopaholics.info има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги едностранно без предварително уведомяване на потребителите. 
   shopaholics.info си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 
  Предвид международния характер на мрежата Интернет и че shopaholics.info е свързан с тази мрежа, shopaholics.info не гарантира, че потокът информация към и от shopaholics.info  няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат. 
  Настоящите условия могат да бъдат актуализирани едностранно от shopaholics.info по всяко време без да уведомява за това Потребителите.

  shopaholics.info не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. 

  При използване услугите на shopaholics.info потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 
  С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА shopaholics.info (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ, СЪГЛАСЯВА СЕ, ПРИЕМА И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ shopaholics.info.